הזהרו מזבובים
הרב יוסף חיים מזהיר אורח שבא לבקרו שלא להתנהג כמו זבוב המוצא דווקא פצעים ופגמים. בכך הוא מלמדנו להיות בעלי עין טובה הרואה את החוזקות של הזולת ולא את חסרונותיו

א ל חכם יוסף חיים, ה"בן איש חי" הגיע אורח שחזר מביקור באחת מקהילות ישראל. סיפר האורח לחכם יוסף חיים על הקהילה, והשמיץ בחריפות את מצבם הרוחני של אנשיה.
קטע אותו חכם יוסף חיים: "כדאי להיזהר מללמוד מן הזבובים."
"מה עניינם של הזבובים?" תמה האורח.
הסביר הרב יוסף חיים "לזבובים יש כישרון מיוחד. הם יודעים למצוא פצע קטנטן בגוף בריא, וממנו הם ניזונים. אמת נכון שבני הקהילה שבה ביקרת אינם מושלמים, אך בכל זאת יש להם גם מעלות טובות, ובהן כדאי להתמקד."

מקור הסיפור
עוד יוסף חי, מהדורת פרומקין, ירושלים תר"ע, דף פז ע"ב ג.
איור: מנחם הלברשטט
על הסיפור

אין ספק שחכם יוסף חיים מודע היטב למצבה הרוחני הרעוע של הקהילה שבה ביקר האורח, ובכל זאת הוא דוחה את דבריו החריפים. חכם יוסף חיים סבור שאל לנו לקבוע את יחסינו לאחרים לפי חסרונותיהם אלא להתמקד דווקא במעשיהם הטובים. בכך מלמדנו חכם יוסף חיים שבידינו לבחור את נקודת המבט שלנו, ומטיל עלינו את האחריות לבחור נקודת מבט של "עין טובה". מבט כזה אינו נובע מתמימות או מחוסר ידיעה, אלא מהכרעה מכוונת שמטרתה לזהות את הכוחות והמעשים הטובים ולא את הפגמים.

קראו עוד » קראו פחות «