איור: מנחם הלברשטט
חתונה עם תנאים

איזה תנאי הציב הרב שמואל ברזאני לחתנה של בתו אסנת? וכיצד הגיעה אישה לשמש כראשת ישיבה בכורדיסטן?

כ

מה ימים לפני חתונתו הוזמן חכם יעקב מזרחי להיפגש עם אבי כלתו המיועדת, ראש הישיבה בכורדיסטן הרב שמואל ברזאני. משנכנס החתן, הושיב אותו המחותן ואמר לו:
"הסכמתי ברצון לחתונתך עם בתי אסנת, אך יש לי תנאי אחד לחתונה."
נבהל החתן ושאל: "ומה התנאי?"
השיב לו הרב ברזאני: "בתי אסנת היא בעלת נשמה מיוחדת וכל השנים ישבה בין החכמים ועסקה בתורה. אני מתנה את חתונתכם בכך שתאפשר לה להמשיך ללמוד תורה כאוות נפשה."
"ודאי שאני מסכים! כוחה בתורה רב, ואני מבטיחך שאני בעצמי אלמד איתה."
הרבנית אסנת ובעלה הרב מזרחי הקדישו ימים ולילות ללימוד התורה, והיא לימדה בישיבה לצידו של בעלה. לימים כשנפטרו אביה ובעלה הפכה לראשת הישיבה.

על הסיפור

בחברות רבות נהוג לערוך תנאים קודם לחתונה הכוללים הסדרים כספיים ובהם מתן כתובה ונדוניה. אך הרב שמואל ברזאני ששימש ראש ישיבה בכורדיסטן התנה עם חתן בתו תנאי שונה בתכלית: הסכמה של הבעל לכך שאשתו תקדיש עצמה ללימוד תורה, דבר חריג בכל קנה מידה באותם הימים.
הרב ברזאני קשוב מאוד לעולמה הפנימי של בתו וער לכישרונותיה, וכך גם בעלה לעתיד, חכם יעקב מזרחי מקבל על עצמו לא רק לאפשר לאשתו ללמוד אלא גם ללמוד איתה בחברותא. כך מגמישים החתן והחותן את המוסכמות החברתיות לנוכח הכישרון המיוחד של הכלה אסנת, שלימים הייתה לראשת ישיבה וזכתה בתואר הייחודי "תנאית".
המידע על הרבנית אסנת ברזאני אינו רב אך יש בידינו מכתבים המדברים על אודותיה. באחד המכתבים היא מספרת בגוף ראשון על פועלה הרב: "שאני נשארתי מלמדת תורה, ומוכחת, ודורשת לטבילה, ולשַׁבּת, ולנִדה, ולתפִלה וכיוצא." במכתב אחר מזכיר אותה הרב פנחס חרירי בתואר המיועד לרבנים "כמוהר"ר" שפירושו: כבוד מורנו ורבנו הרב רבי, וכאן: כבוד מורתנו ורבניתנו הרבנית.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
פרחה ששון - נעים להכיר

אחת החכמות בתורה במאה ה-19 הייתה הרבנית פרחה ששון

חזרה לאתר
Play
פרחה ששון - נעים להכיר

אחת החכמות בתורה במאה ה-19 הייתה הרבנית פרחה ששון

קראו עוד »
התנאית אסנת - פרטים נוספים

קראו את מאמרם המרתק של אורי מלמד ורינה לוין מלמד, "הרבנית אסנת: ראש הישיבה בכורדיסתאן", פעמים 82, 2000, עמ' 178-163.

קראו עוד » קראו פחות «
תלמידות חכמים

במשך דורות רבים נתפס לימוד התורה כעניין גברי. רוב לומדי התורה היו גברים, ואילו הנשים פעלו לרוב במרחב הביתי. גם כשהוקמו בתי ספר לנשים לא למדו בהם גמרא. עם זאת, תמיד היו נשים שעלה בידן ללמוד תורה בעמקות חריפה ובידענות גדולה. במסורת המזרחית-ספרדית נזכרו נשים שנודעו בלימוד תורה ואף הייתה ראשת ישיבה בכורדיסטן – התנאית אסנת ברזאני. בדרך כלל היה החינוך לנשים פרקטי והאישה חונכה לשמש אם ורעיה, אך נשים שנפשן חשקה בתורה זכו ליחס מכבד. כך, הרבנית שמחה צדקה בירושלים, הפייטנית פריחא במרוקו וכן פרחה ששון שגדלה בהודו בבית עיראקי ועברה לאנגליה. נשים לומדות תורה נזכרו בדרשות שנשאו חכמים בקהילות המזרח כתופעה חיובית המעוררת שיח על מקומה הראוי של האישה במרחבי הלימוד, אם כי התופעה הייתה חריגה.

קראו עוד » קראו פחות «