להרוויח הרבה אבל ביושר
האם מפגש בין גנב לבעל הבית הופך להיות נקודת מפנה בחייו של הגנב? מה אמר הרב זאכי יצחק חדאד לגנב שביקש לגנוב ממנו?

ב שעת לילה מאוחרת התעורר רבי זאכי (יצחק) חדאד, שהיה אחד מעשירי ג'רבה שבתוניסיה למשמע רעשים חשודים בחצרו. בקומו ממיטתו נתקל בגנב שניסה לגנוב עגל. נבהל הגנב והחל לברוח, בטרם יזעיק הרב את השוטרים. רבי זאכי לא רדף אחריו, אלא צעק לעברו: "הסרקא תעששיך לילא, והסדקא תעששיך דימא" – "גניבה תחיה אותך לילה (אחד), ואילו הצדק יחיה אותך לעד."
למוחרת יצא הרב זאכי אל השוק, והנה ניגש אליו אדם וביקש לשוחח עימו בפרטיות. "אני הגנב מאתמול," הוא התוודה. "דבריך רודפים אותי מאז שברחתי. האומנם כך הוא?!"
השיב לו הרב זאכי: "אכן כך. פעמים רבות ויתרתי על רווח גדול בדרך שאינה ראויה, וזכיתי להרוויח ביושר לאורך זמן."

מקור הסיפור
מבוסס על: אפרים חדאד, למען אספרה, תשמ"ה, עמ' כ"ט. (C) כל הזכויות שמורות למחבר.
איור: רז בן ארי
על הסיפור

מדוע אדם גונב? בדרך כלל, הוא עושה זאת כדי להרוויח סכום כסף גדול בקלות ובמהירות. אך פתגמו של הרב זאכי יצחק חדאד הופך את הקערה על פיה ומלמדנו שכסף שנלקח בגניבה לא יאריך ימים, ואילו ההליכה בדרך הצדק והיושר מחיה את האדם לאורך זמן.
ייתכן שהפתגם רומז לכך שהגניבה היא כסף קל – "מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם," כדברי השיר, ובמהרה ייאלץ הגנב לגנוב בשנית. לעומת זאת, אדם שעמל קשה כדי להרוויח את כספו, אינו ממהר לבזבז אותו. ייתכן גם שהפתגם מבטא תפיסה שלפיה סופו של הגנב להיתפס, ושכרו יֵצא בהפסדו, ולעומתו האדם הישר זוכה לשכר שיפרנס אותו לאורך זמן.
המפגש בין הגנב לרב חדאד היה יכול להפוך למפגש עוין ואולי אף אלים. אך דבריו של הרב חדאד נחרטו על לוח ליבו של הגנב. כך אנו לומדים שבכוחה של אמירה משמעותית, אפילו אם היא נאמרת לגנב באפלת הלילה, להשפיע עמוקות על האדם.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
פעילות לכיתות ד-ו על הסיפור

פעילות חינוכית סביב הסיפור לכיתות ד-ו.

בפעילות נפגשים הילדים עם הסיפור והדמויות המובילות בו.

קראו עוד » קראו פחות «