איור: מנחם הלברשטט
על גופתי

כיצד הגיבו יהודי גיאורגיה לנסיונות לסגור את בתי הכנסת? ומה גרם בסופו של דבר לביטול הגזרה?

ב

יום מותו של סטאלין והשלטונות הסובייטים החליטו להחריף את צעדיהם כנגד היהודים. הם הודיעו לחכם יעקב דוברשווילי שהם מתכוונים להפוך את בית הכנסת הגדול בכותאיסי שבגאורגיה למועדון של הקומסומול המקומי (תנועת הנוער של המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות). בצו אף קבעו תאריך שבו המתפללים צריכים לפנות את בית הכנסת.
הקהילה היהודית יצאה למאבק וניסתה בדרכים שונות להפר את הגזרה הקשה – אך ללא הועיל. הם ביקשו לפדות את בית הכנסת בסכום כסף גדול – אך הצעתם נדחתה. הם הציעו להקים, על חשבון הקהילה, מבנה שייועד למועדון – אך גם לכך סרבו השלטונות הסובייטיים.
לנוכח המצב יצא חכם יעקב דוברשווילי בקריאת חירום וביום הפינוי הגיעו מאות רבות של יהודים, כולל ילדי הקהילה, ונשכבו מסביב לבית הכנסת על מנת להצילו. החיילים הגיעו לפנות את בית הכנסת אך נרתעו לנוכח המוני בני האדם שהקיפו את המבנה. בתחילה ניסו לאיים על הנוכחים ולהבהילם – אך הם לא זזו ממקומם. לאחר זמן הבינו החיילים שהדבר לא יצלח ועזבו את המקום, וכך ניצל בית הכנסת בכותאיסי.

מקור הסיפור

הרב שמעון בן יצחק, האות והמופת, עמ' 441-439.

על הסיפור

השלטון הסובייטי ניסה בכל דרך למחוק את זהותם של יהודי ברית המועצות בכלל ויהודי גיאורגיה בפרט, אך יהודי גיאורגיה מסרו את נפשם על שמירת המסורת ועל תמיכתם בציונות וקיימו חיי רוח למרות הקשיים הרבים.
בקרב יהדות גיאורגיה יש לבית הכנסת מקום מרכזי בחיים היהודיים. שם התפללו ולמדו תורה ואף ערכו טקסים לאורך מעגל השנה ומעגל החיים. על כן המאבק על בתי הכנסת היה בעצם מאבק על עצם החיים היהודיים.
ההתנגדות לשלטונות הסובייטיים היה רחבת היקף והשתתפו בה גברים ונשים, זקנים וטף והיא נערכה בעידוד והובלת חכם יעקב דוברשווילי שסחף אחריו את הקהילה כולה.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
הגזרה שבוטלה

הנסיונות לסגור את בתי הכנסת בגיאורגיה התרחשו בשלוש ערים: כותאיסי, קולאשי ואוני.
בעיר אוני ביקשו הקומוניסטיים להפוך את בית הכנסת למועדון ולהחרים את כל ספרי הקודש. כשהגיעו החיילים הסובייטים החלו בני הקהילה להתנגד אך לבסוף גברה ידם של החיילים שהוציאו את כל ספרי הקודש והעמיסו אותם על משאית צבאית.
לנוכח המצב שכרה הקהילה עורך דין בכיר וזה הפעיל לחץ בינלאומי על השלטונות. הלחץ הדיפלומטי עזר, ונשיא גיאורגיה קאלינין הגיע למקום לבחון את המצב. כשהבין קאלינין את גודל התסבוכת הבינלאומית שנוצרה הורה מיד להחזיר את הספרים ולבטל את גזירת סגירת בתי הכנסת בכל רחבי גיאורגיה.
הרב שמעון בן יצחק, האות והמופת, עמ' 550-547.

קראו עוד » קראו פחות «
למען ציון לא אחשה

כיצד הגיב חכם עמנואל דודאשוילי לדרישת ראש הקג"ב לחתום על מסמך לפיו אין לעם היהודי זיקה לארץ ישראל? ראו סיפור 'אל מול הקג"ב'

קראו עוד » קראו פחות «
ח"י משפחות

בקהילת יהודי גיאורגיה היתה מסירות נפש גם לתורה וגם לציון. שלטונות ברית המועצות סרבו בעקביות לבקשות של יהודים לעלות לארץ. באותם ימים הסתירו השלטונות הסובייטיים את רצונם של יהודים בברית המועצות לעלות לישראל, והכחישו בתוקף טענות בעניין. אזרח שלא הכיר בברית המועצות כמולדתו נחשב כבוגד והסתכן בעונש מוות או גלות.
.לאחר ששבתי אלהשווילי סורב הוא ארגן בשנת 1969 מכתב עליו חתמו 18 משפחות ובו הדרישה לאפשר להם לעלות לארץ.
המכתב הועבר בדרך לא דרך לישראל והוקרא בכנסת ישראל בידי ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר, ולאחר מכן על בימת העצרת הכללית באו"ם.
המכתב יצר הד גדול. פניות דומות של יהודים מכל רחבי ברית המועצות התפרסמו והחלו הפגנות תמיכה בדרישה "שלח את עמי".
בסופו של דבר הביא לשינוי בעמדתם של השלטונות הסובייטים וכ30,000 מיהודי גיאורגיה עלו לארץ בשנות השבעים.
האירוע השפיע בצורה נרחבת יותר על שלטונות ברית המועצות וסימן את תחילתו של תהליך של פרימת ההתנגדות של השלטונות ליציאת היהודים משטחה.

קראו עוד » קראו פחות «