איור: רז בן ארי
על חשבונם של אחרים

הרב עובדיה מסרב לעשות מצוות על חשבונם של אחרים

ב

משך שנים נהג הרב עובדיה יוסף למסור שיעור במוצאי שבת בבית הכנסת היזדים בירושלים, שיעור ששודר לבתי כנסת בכל רחבי הארץ והעולם. בחודש אלול, לאחר תום השיעור, המשיך הקהל בבית הכנסת לאמירת סליחות.
באחד מימי אלול התקשר הרב עובדיה יוסף אל הפייטן משה חבושה, שהיה שליח הציבור הקבוע לאמירת הסליחות, והודיע לו שעקב גילו המבוגר אינו יכול עוד להעביר את השיעור, ובנו יחליף אותו.
"כבוד הרב," שאל הפייטן "ומה עם הסליחות? אולי נעביר את הסליחות לביתך?"
אך הרב עובדיה סירב: "מנהגנו הרי לומר את הסליחות אחר חצות הלילה, והשכנים מתלוננים שהרעש בשעה מאוחרת מפריע להם, ואיני רוצה לצער אותם."
הוסיף הפייטן לשאול: "והרי הסליחות משודרות בלוויין, ורבים ברחבי הארץ והעולם צופים בהן. יש בזה זיכוי הרבים! אולי נאמר אותן בלי רמקול ואף נגיף את החלונות?"
אך הרב עובדיה סירב נחרצות: "מצווה הנעשית על חשבונם של אחרים אינה מצווה."

על הסיפור

טקס אמירת הסליחות בבית הכנסת היזדים במוצאי שבתות בחודש אלול, בנוכחותו של הרב עובדיה יוסף, התקיים במשך שנים רבות, ושודר לבתי כנסת בכל רחבי הארץ והעולם. החזן הקבוע, הפייטן משה חבושה, התקשה לוותר על נוכחותו של הרב עובדיה בסליחות ולכן ביקש למצוא פתרון שיאפשר זאת. אך למרות התעקשותו של הפייטן, סירב הרב עובדיה.
בימי הרחמים והסליחות מבקש הרב עובדיה יוסף להזכיר לנו שמצוות בין אדם לחברו קודמות למצוות בין אדם למקום; אמירת סליחות, תפילה או מצווה כלשהי אינה מתירה להפריע לאנשים אחרים. מצווה היא מעשה חיובי ואסור לקיים אותה באופן הפוגע באדם אחר.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
סיורי סליחות

תופעה הולכת ומתרחבת במקומותינו היא סיורי סליחות שבהם מסתובבות חבורות בין בתי הכנסת וסופגות מאווירת ימי הרחמים והסליחות

אלול בירושלים – סיור סליחות בנחלאות | המכללה האקדמית הרצוג
חזרה לאתר
Play
סיורי סליחות

תופעה הולכת ומתרחבת במקומותינו היא סיורי סליחות שבהם מסתובבות חבורות בין בתי הכנסת וסופגות מאווירת ימי הרחמים והסליחות

אלול בירושלים – סיור סליחות בנחלאות | המכללה האקדמית הרצוג
קראו עוד »
סליחה, מה זה סליחות?

סליחות הן קובץ תפילות ופיוטים שנוהגים לומר לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. הסליחות נאמרות בבית הכנסת לאחר חצות הלילה או בצמוד לתפילת שחרית. הן כוללות בקשה למחילה ולישועה וחלקן מוכרות ביותר כדוגמת "אדון הסליחות".
הספרדים נוהגים להתחיל את אמירת הסליחות בראש חודש אלול, והאשכנזים כשבוע לפני ראש השנה.

קראו עוד » קראו פחות «
קודם תהיה בן אדם

המשנה במסכת יומא (פרק ח משנה ט) דנה בשאלה על אילו עבירות מכפר יום הכיפורים, וקובעת שיום הכיפורים מכפר אומנם על כל היחסים בין אדם לאלוהיו, אך כפרת יום הכיפורים אינה נוגעת כלל ליחסים שבין אדם לחברו.
כדי לזכות לכפרת יום הכיפורים בתחום זה, צריך האדם לתקן תחילה את יחסיו עם הסובבים אותו.

קראו עוד » קראו פחות «