צדק תמים
הרב ישועה בסיס מלמדנו כי תפילתו השגויה אך התמימה של עני נבער רצויה יותר מתפילת הקהל המגחך על טעותו של העני

ח בורה גדולה התקבצה בבית הכנסת של הרב ישועה בסיס עם עלות השחר של ראש חודש אלול, וקול שירתה הצטרף אל קולם של אומרי הסליחות בכל רחבי העיר תוניס.
כשהגיעו אל הפיוט "עננו", שבו עונה הקהל "עננו" אחר כל שורה שאומר החזן, בקעה קריאתם את שערי השמיים. חזק מכל הקולות היה קולו של עני שהיה לבוש בלויים, שחזר בקול רם ובכוונה גדולה בכל פעם "עננו", "עננו", "עננו"…
בסיום הסליחות ניגש אליו הרב ישועה ושאל אותו: "ראיתי שענית בקול גדול ובכוונה עמוקה במיוחד בפיוט 'עננו'. מה פשר הדבר?"
השיב לו העני: "רציתי שלא נסבול מעוני השנה, ועל כן התכוונתי למשמעותה של המילה עני – נו! (נו = לא בצרפתית)."
כל הנוכחים פרצו בצחוק למשמע דבריו של העני. אך הרב ישועה היסה אותם: "דעו לכם שכל תפילותינו עלו השמיימה היום רק בזכות תפילתו."

איור: מנחם הלברשטט
על הסיפור

במרכזו של הסיפור הפיוט "עננו". פיוט זה קרוי על שם המַעֲנה הקבוע של הקהל בסוף כל שורה. הפיוט בנוי על פנייה של החזן אל האל בשמותיו השונים – "עננו אלוהי אברהם", "עננו פחד יצחק", שהקהל עונה אחריה "עננו" – ענה אותנו, שמע תפילותינו ובקשותינו.
העני ככל הנראה דובר רק עברית בסיסית, ואינו את מבין את משמעותה של המילה "עננו", אך הוא מתרגם אותה לצרפתית, השגורה בפי יהודי תוניסיה. כך הופכת הבקשה למענה לתיאור המצב המתבקש: "עני, עניות, non".
העני הנבער מעוות את התפילה, אך כוונתו העמוקה ואמונתו התמימה מעניקה לתפילה משמעות חדשה. התמימות מאפשרת תפילה אותנטית, ומעניקה לתפילה מבע חדש ורענן.
טעותו של העני מעוררת גיחוך בקרב המתפללים. תמימותו היא בעיניהם ילדותית, וחוסר הידיעה של מילות התפילה ראוי בעיניהם לבוז. אך הרב ישועה סובר שכוחה של התפילה העילגת כנה יותר ונובעת ממקום עמוק יותר מזו של שאר המתפללים, ועל כן תפילה זו היא הפותחת את שערי השמיים לתפילותיהם של שאר המתפללים. דרך תגובתו החריפה של הרב ישועה למתפללים הוא מבקש לתקן לא רק את ה"בן אדם לחברו" של המתפללים ואת יחסם לעני, אלא גם את יחסם לעצמם ולאלוהיהם.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
סילחות נוסח עדות המזרח

סידור, סליחות, נוסח עדות המזרח, עמ' קנג.
עֲנֵנוּ אֱלֹהֵי אַבְרָהָם עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ וּפַחַד יִצְחָק עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ אֲבִיר יַעֲקֹב עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ מָגֵן דָּוִד עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ הָעוֹנֶה בְּעֵת רָצוֹן עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ הָעוֹנֶה בְּעֵת צָרָה עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ הָעוֹנֶה בְּעֵת רַחֲמִים עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ אֱלֹהֵי הַמֶּרְכָּבָה עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ רַחוּם וְחַנּוּן עֲנֵנוּ:

קראו עוד » קראו פחות «
צדק תמים

סיפורי חסידים רבים מספרים על תפילתם התמימה של אנשים פשוטים המבוססת על הבנה שגויה של מילות התפילה, שדווקא היא פותחת את שערי השמיים. כך למשל בסיפור "מברך הנשים" ובסיפור "ועצר את השמיים".

קראו עוד » קראו פחות «
תורה בכל לשון

המפגש בין השפה העברית לבין שפות אחרות שהיו שגורות בפי היהודים היה מאז ומעולם כר פורה לפרשנות מחודשת של התורה. כך למשל דרשו חכמים שמשמעות המילה "הן" בתורה היא "אחד" על פי היוונית (שבת לא ע"ב), ואת המילה "טוטפות" פירשו כצירוף של שתי מילים בשפות אפריקאיות (מנחות לד ע"ב).

קראו עוד » קראו פחות «