ישראל

במשך מאות שנים היה היישוב היהודי בארץ ישראל קטן מאוד ועני מאוד. היהודים שחיו בארץ נזקקו לתרומות ולתמיכה כלכלית חיצונית. שד"רים (שלוחי דרבנן) נשלחו לקהילות יהודיות ברחבי העולם כדי לאסוף כספי תרומות ולחלק אותם (כספי ה"חלוקה") ליהודים שישבו בארץ.
היהודים הספרדים שחיו בארץ ישראל לאורך הדורות לא היו מקשה אחת. אל היהודים המקומיים, "המוסתערבים", הצטרפו עולים מכל רחבי המזרח: מן המגרב ועד לארצות הלבנט, מבוכרה עד מצרים, ואף ממגורשי ספרד. במרוצת השנים הצטרפו לקהילות הספרדיות בארץ ישראל גדולי תורה מארצות האסלאם והעשירו את חיי התרבות והרוח שלהן, למשל, האר"י שעלה ממצרים, הרב יוסף קארו מתורכיה, "אור החיים" (הרב חיים בן עטר) ממרוקו, והרב סלמאן מאני מעיראק. יש מן החכמים הספרדים שהסתובבו ברחבי העולם כשד"רים, כדוגמת החיד"א, והעבירו מסורות בין קהילות ארץ ישראל והתפוצות. חשיבות רבה יש גם למגע עם העדה האשכנזית בארץ, ולהשפעתם של עולים מארצות אירופה וביניהם גדולי תורה חשובים כשל"ה והרידב"ז.
היהודים הספרדים התקבצו בארץ ישראל בעיקר בארבע "ערי הקודש": צפת, טבריה, חברון וירושלים.

צפת
עם כיבוש ארץ ישראל בידי העות'מאנים התיישבו בצפת יהודים ממגורשי ספרד, ובהם הרדב"ז ורבי דוד בן זמרא. מאוחר יותר הפכה העיר למרכז לתורת הסוד, וגדולי המקובלים התיישבו בה, כגון רבי משה קורדובירו, האר"י ותלמידו הרב חיים ויטאל, וכן גדולי המשוררים, הרבנים ישראל נג'ארה ושלמה אלקבץ. הרב יוסף קארו חיבר בצפת את ה"שולחן ערוך", המשמש ספר יסוד לפסיקת ההלכה. התעוררות זו הביאה את הרב יעקב בירב, גדול הרבנים באותם הימים, לחדש את הסמיכה ולהקים מחדש את הסנהדרין. הוא הספיק להסמיך את רבי יוסף קארו, רבי משה מטראני ורבי משה קורדובירו, אולם המהלך נגדע באיבו עקב התנגדותם של רבנים אחרים. העיר התחזקה רוחנית עם עליית שלוש מאות חסידים מתלמידי הבעל שם טוב, ולאחר מכן עם עליית תלמידי הגר"א ובראשם הרב ישראל משקלוב. לימים הקים בה ישראל ב"ק את בית הדפוס העברי הראשון בארץ ישראל. מכות כלכליות, מגפות ורעידת האדמה הגדולה בשנת ‏1837 פגעו קשה בעיר, והיא ירדה מגדולתה.

טבריה
טבריה הייתה מרכז רוחני פעיל וחשוב. לפי המסורת, רבן יוחנן בן זכאי, רבי עקיבא, אשתו רחל, והרמב"ם טמונים באדמת טבריה, דבר שהעצים את מעמדה וחשיבותה.
כבר בימי קדם נהגו רבים לפקוד את הקברים המפורסמים, והיו כמה ניסיונות להתיישב בעיר, אולם היישוב היהודי בטבריה התקשה להכות שורש. באמצע המאה ה-16 פעלה הגבירה דונה גרציה נשיא (מאנוסֵי פורטוגל) אצל הסולטן סולימאן הראשון, לפיתוח ולהרחבת היישוב היהודי במקום, אולם בסופו של דבר, התוכנית לא צלחה. המקובלים ובראשם האר"י (ר' יצחק לוריא), שפעלו בצפת הסמוכה, ביקרו בטבריה והשפיעו עליה. גם השל"ה (ר' ישעיהו הלוי הורוויץ, בעל
"שני לוחות הברית"), שעלה מפראג, פעל בה בשנותיו האחרונות (נפטר ב – ‏1630).
תרומה חשובה לחידוש היישוב היהודי בטבריה יש לזקוף לזכותו של שליט הגליל, דהאר אל עומר, שבראשית המאה ה-18 גילה סובלנות דתית כלפי נוצרים ויהודים. הוא הזמין את הרב חיים אבולעפיה, רבה של איזמיר, לחדש את היישוב היהודי בטבריה, ואף בנה רובע יהודי מוקף חומה וראוי למגורים. בימי שלטונו הגיעו לעיר עולים רבים מאשכנז, וביניהם תלמידי הבעל שם טוב (‏1747), שחיזקו את מעמדה הרוחני של העיר.

חברון
בחברון צמח מרכז דתי משמעותי. חשיבותם של קברי האבות והאימהות במערת המכפלה הייתה יסוד להתיישבות יהודית קבועה במקום, ומשכה עולי רגל יהודים מכל העולם. במאה ה-16 התיישב בחברון הרב מלכיאל אשכנזי, וייסד את בית הכנסת "אברהם אבינו". יהודים ממקומות שונים, ובעיקר ממגורשי ספרד, הצטרפו אליו. בחברון ישבו גדולי הרבנים, כמו ר' שלמה עדני, מגדולי המפרשים של המשנה, בעל "מלאכת שלמה", הרב מרדכי רביו, בעל "שמן המור", חכם סלמאן מאני, ר' חזקיהו מדיני, בעל "השדי חמד", ור' גרשון מקיטוב, גיסו של הבעל שם
טוב. בראשית המאה ה-19 הצטרפה ליישוב קבוצה אשכנזית המזוהה עם חב"ד, ובמאה ה-20 התיישבה במקום "ישיבת חברון" מליטא בראשות הסבא מסלובודקה. היחסים בין הקהילות השונות היו טובים ואף הוקם ועד משותף.
ב- ‏1929 (מאורעות תרפ"ט) ננטש היישוב בעקבות שורה של התקפות רצחניות של ערבים. מייד לאחר מכן נעשו ניסיונות לשוב אל העיר, אך הבריטים מנעו זאת וגירשו את אחרוני היהודים במאורעות הדמים ב- ‏1936.

ירושלים
בראש הערים עמדה כמובן ירושלים. עד לשלהי המאה ה-19 הקהילה הספרדית הייתה הגדולה החשובה ביותר בעיר. כוחה היה נעוץ בכך שהאימפריה העות'מאנית הכירה רק בה כנציגת כל היהודים (גם האשכנזים). כמו כן, מתוך חכמי הספרדים נבחר ה"ראשון לציון", שהיה בעל הסמכות העליונה מבחינה דתית, והוא הוכר בידי השלטונות העות'מאניים כנציגו המוסמך של היישוב היהודי כולו. לראשון לציון הייתה השפעה גם בחוץ לארץ, בתחומי הלכה והנהגה כאחד. כך למשל, הרב יעקב שאול אלישר (היש"א ברכה), שכיהן כראשון לציון מ-1906-1893, התערב בענייני מינוי רבנים במומבאי הרחוקה.
הדלות והעוני היו אומנם מנת חלקם של תושבי ירושלים, אך היו תקופות שבהן זכתה העיר לפריחה רוחנית שהתבטאה בתלמידי חכמים גדולים שהשתקעו בעיר ובישיבות חשובות שקמו בה. ישיבת "בית אל" שהוקמה במאה ה-18 הצמיחה מקובלים רבים, אשכנזים וספרדים כאחד. בראש הישיבה עמדו גדולי המקובלים, כמו הרב גדליה חיון, ר' יום טוב אלגזי ור' שלום שרעבי (הרש"ש), ואלה השפיעו מאוד על לימוד תורת הסוד. סידורו של הרש"ש היה נפוץ במזרח ובמערב והפך לספר מרכזי בקרב המקובלים. בישיבה למדו בכירי תלמידי החכמים, ביניהם החיד"א ורבי גרשון מקיטוב.
מקום חשוב בעולם התורה מילאה ישיבת "פורת יוסף", שהוקמה בידי הרב בן ציון מרדכי חזן בעידודו של הבן איש חי. הישיבה הוקמה ב- ‏1923 וכללה בית מדרש שבמרכזו לימוד התלמוד והפוסקים, ולצידו ישיבת מקובלים הקרויה "עוז והדר", שבה עסקו בזוהר ובקבלה. נשיא הישיבה היה הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, וגדולי התלמידים החכמים הספרדים לימדו בה, כגון הרבנים סלמאן אליהו, אפרים הכהן, עזרא עטיה, עבדיה הדאיה, יהודה צדקה ובן ציון אבא שאול. רוב תלמידי הישיבה היו יוצאי בבל וחלב, וחלקם הפכו לגדולי ישראל בדורות האחרונים, כמו הרב עובדיה יוסף, הרב יצחק כדורי, הרב מרדכי אליהו והרב חיים דוד הלוי. חכמיה ותלמידיה שימשו ברבנות בארץ ובעולם ומילאו תפקידים בכירים. בישיבה שרר מתח בין אנשי תורת הנגלה ובין העוסקים בתורת הנסתר. מתח זה הוביל למחלוקות בפסיקת ההלכה, כאשר הראשונים פסקו בעיקר על פי ה"שולחן ערוך", והאחרונים שילבו בפסיקותיהם מן הקבלה ונהוּ אחר הבן איש חי.
בסוף המאה ה-19 החלה תקופה חדשה בעיר, ועם גלי העלייה הגוברים התפתח היישוב החדש. ראשית השינויים עוד קודם, בעליות מארצות אירופה, ממרוקו ומתימן במאות ה-18 וה-19. התפתחות היישוב הלכה והתעצמה עם ההתעוררות הלאומית, הציונות והעליות שבאו בהמשך. פני החברה השתנו ללא היכר: הקהילה הספרדית הפכה למיעוט, ורוב רובו של היישוב היהודי
בארץ הפך לאשכנזי, חילוני וציוני.
עולם התורה בארץ ישראל, הן האשכנזי והן הספרדי, היה צריך להתמודד עם שינויי הזמן הדרמטיים: התעוררות הציונות, התפתחות המודרנה ותופעת החילון. באופן טבעי לא הייתה התגובה אחידה, אולם ניתן לומר בהכללה שהקהילה הספרדית ורבניה (בניגוד לאשכנזית) ראתה במודרנה תופעה חיובית, תמכה בציונות ואף השתתפה במפעל הציוני. רבים מבני הספרדים השתתפו במפעל התחייה הלאומית ואף התגייסו למחתרות, ומנהיגיהם פעלו במסגרות ציוניות ומודרניות. כך למשל, הראש"ל (הראשון לציון) הרב יעקב מאיר היה ממקימי חברת "שפה ברורה", שאליה הצטרף גם אליעזר בן יהודה, ואף נבחר לצד הרב קוק לשמש ברבנות הראשית שהוקמה; והראש"ל ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, שכיהן אחריו ברבנות הראשית, היה נשיא תנועת המזרחי.
עם הקמת המדינה החלה עלייה אדירה מארצות המזרח, שיצרה בליל עדות מורכב ומגוון. בין העולים היו גם רבני העדות, אשר הביאו עימם ספרים ואוצרות רוח, מנהגים ופסקי הלכה שונים. חבלי הקליטה היו קשים. המזרחים נדחקו ממרכזי ההשפעה הדתית-תרבותית, וקשיים תרבותיים אלו נוספו על משבר ההגירה ותנאי החיים הירודים במעברות. מקום מיוחד היה לרב עובדיה יוסף שנאבק על מקומה של ההלכה הספרדית בארץ תחת הסיסמה שטבע "להחזיר עטרה ליושנה".
באופן טבעי נוצרו שתי תנועות מנוגדות: האחת דגלה בעמידה על המשמר ובחיזוק הזהות המובחנת של כל עדה ועדה, והאחרת ביקשה ליצור מעין עדה חדשה ומאוחדת, העדה הספרדית, שתשלב את מנהגי העדות השונות. גם למפגש עם עולם התורה האשכנזי הייתה השפעה ניכרת על יהודי המזרח.

קראו עוד » קראו פחות «
סינון
איפוס סינון
"קודם ראסי ואחר כך רס"י (רש"י)"
הרב שלום משאש, כמו רבים מחכמי מרוקו לפניו, שואף לפתח בקרב תלמידיו עצמאות מחשבתית לצד מתן כבוד לפרשנים.
אדם גדול ונער קטן
מי היה המורי התימני שהסכים ללמד נער בר מצווה לקרוא בתורה? סיפור על אדם גדול הקשוב לצרכיו של נער קטן, ועל ההבנה שהמסורת עוברת מדור לדור באמצעות מעשים
אחריות חינוכית
ראשי ישיבת פורת יוסף מוותרים על חלק משכרם כדי לאפשר לבחור צעיר ומבטיח ללמוד בישיבה
אי אפשר לעצור את הרוח
הרב מרדכי אליהו מנסה למנוע מרבו הזקן טרחה, אך לומד שאי אפשר למנוע מאדם לקיים את המצווה שלו
אי תגובה או תגובה
רב חיים בן עטר ("אור החיים הקדוש") מלמד שהדרך הנכונה להתמודד עם זעמו של אדם פגוע היא דווקא השתיקה
איך לזכור לפי הרמב"ם
הרב יוסף קאפח מבקש להמחיש לשואל כי הוא מחסידיו של הרמב"ם ואינו נוהג במנהגי האזכרות לנפטרים
אל תסתכל בזקנקן
כיצד הגיב הרב משה בלולו כאשר פקפקו בהיותו שוחט משום שלא היה בעל זקן?
אלמנה לא תענו
הראשון לציון הרב ניסים מזרחי אינו חושש לכבודו, אך נוזף במי שמזלזל בכבודה של אלמנה
אם אין אני לי - מי לי?
הרב אליהו אילוז, שעלה לארץ ישראל במאה ה-19, ספג יחס עוין ומזלזל. על סוד ההתאקלמות בארץ ישראל
אם תעוררו את האהבה
Podcast icon
זכר הוריו שהלכו לעולמם מאפשר לבבא סאלי למצוא נתיב לליבו של נער מסוגר
אנשים טובים באמצע הדרך
Video icon
הרב שלום שרעבי (רש"ש), מגדולי המקובלים, עסק ימים ולילות בתורה ובתפילה, ואף העמיק בסודות התורה. אך רק כשפגש אישה ענייה בדרכו לישיבה הבין שהסוד מתגלה דווקא בדרך
ארץ זבת חלב ודבש
הרב יצחק ניסים מבקש לעודד יהודים לעלות לארץ, ומגלה להם את סוד החיים בארץ ישראל
באופן מסורתי
הרב בקשי דורון חושב שיש ערך לזכור את השבת גם אם לא שומרים על הלכותיה
באללה וביך - באלוהים ובך
האם גורלנו נקבע על ידינו או שהוא בידי האל? הבבא סאלי סבור ששתי התשובות נכונות
בחייהם ובמותם
הרב חיים בן עטר התבטא בחריפות בספריו כנגד אחד מן הפוסקים, אך בפני קברו הדגיש שמעשיו היו לשם שמיים
בידיים נקיות
Video icon
הרב צדקה מלמדנו עד כמה יש להיזהר בכספי ציבור
ביקורת בונה
הרב עוזיאל מסביר את מי כדאי לבקר, ומתי עדיף לשתוק
בית כנסת גם בקיבוץ
הראשון לציון הרב יצחק ניסים מעדיף את קיומה של תפילה בכל מחיר
בית פתוח
הבבא חאקי מותח את גבולות הנתינה עד הקצה, ומזמין אדם שביזה אותו להתארח בביתו
בכוונה תחילה
הרב מרדכי אליהו מבקש מתלמיד שהדגים הנחת תפילין לחזור שוב ושוב על הפעולה, ומגלה לו שלא די בהקפדה על דקדוקי המצווה, אלא יש לקיים אותה מתוך חיבה ושמחה
בן זוג ליום העצמאות
הרב עמרם אבורביע רואה בהקמת המדינה צעד משמעותי לעבר הגאולה, ומלמד כיצד יום העצמאות פותר חידה בת מאות שנים
בעזרת ה' או בעזרתך?
הרב צדקה חוצין טוען שהאדם נדרש להשתדלות ומאמץ, אך לתוצאה אחראי רק האל
בראש אחד
הרב הראשי הספרדי בקשי דורון מוכן לוותר על תפקידו לטובת אחדות ישראל
ברכה מאהבה
הרב בן ציון אבא שאול מגלה לתלמידו את סוד ברכותיו: אהבת ישראל
בשם צער הציבור
Podcast icon
הרב עובדיה יוסף מקל בדיני שנת השמיטה בשם צער הציבור.
גאולה משפחתית
Podcast icon
רבי חיים בן עטר מבקש לזרז את הגאולה בארץ ישראל בהרכב משפחתי מלא
גיבורה במעשים
הרבנית קאפח עסוקה בחסד ובצדקה בעוד בעלה לומד על חסד וצדקה, והשניים משלימים זה את זה
גלגולו של שופר
Podcast icon
כיצד הגיע שופר ממרוקו לתמונת הניצחון המפורסמת של מלחמת ששת הימים? על סגירת מעגל היסטורית שהחלה בדברי הרב דוד הכהן סקאלי והסתיימה בתקיעת שופר של הרב גורן בכותל המוקף צנחנים נרגשים
גשם ארץ ישראלי
Podcast icon
גשם יורד על פניו של הרב החשוב, אך הוא מסרב לחסות תחת המטרייה.
דוגמה אישית
הרב מרדכי אליהו נותן דוגמה אישית, ובכך פותר מתיחוּת שנוצרה בבית הכנסת
דע מאין באת
קס אבא אלמנך פלקה מלמד פרח הוראה את סוד החינוך.
דרור יקרא
Podcast icon
מפקד ההגנה בירושלים דוד שאלתיאל התפלא למצוא שהראשון לציון, הרב עוזיאל, חופר שוחות בליל שבת. הרב עוזיאל סירב לבקשתו של המפקד להחליפו, כיוון שסבר שעבודות אלו הן חלק ממצוות השבת, והן אף מקרבות את הגאולה
דרך ארץ
הרב קלזאן מבקש מבאי בית הכנסת לנהוג בדרכו של הרמב"ם שהקדים את הדרכותיו בענייני דרך ארץ לדינים והלכות
דרשה בלי דרישה
Podcast icon
כשאנו נתקלים בבעיה שאין רואים לה פתרון, לעתים ניתן לעקוף אותה ואין צורך להתמודד איתה ישירות. אל הרב יוסף קאפח הגיע נער בר מצווה המתקשה בדיבור, ואף על פי כן לתדהמת כולם, דרשת בר המצווה שלו רהוטה ושוטפת
האמת מעל הכל
מקורביו של הרב אלפנדרי חוששים שאם יתגורר בסמוך לרב אחר הידוע כחריף ותקיף, הוא עלול להיפגע מכך שאותו הרב יתקוף את פסקי ההלכה שלו. הרב אלפנדרי עצמו מעדיף התפתחות וצמיחה רוחנית
הבוקר בא ולעבודה
הרב גץ רואה בעבודה בארץ ישראל מצווה שאין לוותר עליה
הברכה המיוחדת
הרב מרדכי אליהו מסרב לקלל, אפילו את אויבי ישראל, ובכל זאת מוצא דרך לבקש ניצחון ולגבור עליהם
ההר הוליד עכבר
לעיתים אנו נתקלים בחיינו במחסומים שנראה לנו שלא נוכל להתגבר עליהם, והם מביאים אותנו לידי ייאוש. הרב צדקה חוצין מלמדנו כי לעיתים מחסומים אלו מדומים בלבד
הזמן מרפא הכול
חוש ההומור של הרב יהודה גץ עוזר לו להתגבר על חששות הקהילה מגילו הצעיר
היום שבו נולד הרב הראשי
מדוע מקבל הרב מרדכי אליהו את פניו של כל נער בר מצווה בשמחה? ואיך הדבר קשור להחלטתו להיות רב בישראל?
היכרות מעמיקה
הרב קאפח סבור שכמי שהקדיש את חייו ללימוד תורתו של הרמב"ם, הוא מכיר אותו אף טוב יותר מרבי אברהם, בנו של הרמב"ם
הילד שלא הספיק
בכיו של אחד מילדי בית הכנסת על שלא הספיק לעלות לתורה בשמחת תורה נגע לליבו של הרב עזרא ציון מלמד, והוא נהג למענו לפנים משורת הדין
המענה הכפול
Podcast icon
לאחר שפסק בשאלה הלכתית ברורה, שלח הרב בן ציון אבא שאול את תלמידיו למצוא את השואלת, ובכך לימד אותם שיעור באהבת תורה ובאהבת ישראל
הסוד של לימוד בזמנו
תלמיד מבקש ללמוד את תורת הסוד ("קבלה"), אך המורה חש שהלימוד הזה אינו מתאים לנפשו של התלמיד בשלב זה של חייו. על מורה שיודע את נפש תלמידו
הסליק הקדוש
הרב עובדיה רואה בספרים את הנשק האמיתי של עם ישראל
העבדות שברבנות
התשובה של מארי יוסף קאפח מציגה נקודת מבט אחרת על תפקיד הרבנות ועל תפקידי הנהגה בכלל
הפתק
הרב יהודה גץ, רב הכותל, כתב לעצמו פתק ובו הוא מונה נקודות שבהן היה רוצה להשתפר כדי לחיות חיים שלמים יותר
הרב והמופתי לומדים בחברותא
הרב הראשי של עזה והמופתי של העיר משתפים פעולה במאבקו של האסלאם במיסיון הנוצרי
הרב שבנה סוכה פסולה
Podcast icon
חכם נסים כדורי בונה סוכה פסולה בכוונה! מדוע? כי את הלכות סוכה יש ללמוד מתוך עשייה. וגם על דרך השלילה אפשר ללמוד
הרב שהפך לקצב
מה קרה לרב דוד בן שמעון (צוף דב"ש) שפתאום הפך לקצב? ומדוע החל למכור בחנותו חלקי בשר שרבני ירושלים אסרו למכור אותם?
הרוח שבבשר וביין
Podcast icon
הרב גלאנטי צם ומסתגף בניסיון למצוא רוחניות, אך האר"י מלמד אותו דרך אחרת למצוא אותה
השוד הביא להון
דווקא כאשר הרב עמנואל חי ריקי מאבד את כל רכושו הוא מבין שהוא עשיר גדול
השמש
ראש הישיבה, הרב שלום שרעבי, חוזר לתפקיד השמש לרגע. על החשיבות שבסגירת הספר ובהפסקת הלימוד לטובת עזרה לזולת
ואהבתם את הַגֵר
הרב רפאל ברוך טולדאנו מתייחס בכבוד מיוחד לגֵרים
וילנה או בבל?
ש"ס וילנה הוא הדפוס השכיח של התלמוד אצל יהודי אשכנז. כיצד השיב הרב עובדיה יוסף כשנשאל אם גם לספרדים יש ש"ס וילנה?
זיכרון ארוך
הרב פרדס, צאצא למשפחת מגורשי ספרד, זוכר את גירוש ספרד גם לאחר חמש מאות שנה
חובת הדיבור
הרב שלוש מקבל את רשות הדיבור אך הוא רואה בה חובה
חוכמת הזמן
הרב שבתאי אטון מלמד שכמחנך הוא חייב להיענות תמיד לבקשות תלמידיו לשוחח איתו
חוסך שבטו
הרב חיים אבולעפיה הגיב בחוכמה להתנכלות בנו של השיח' של טבריה, וכשהתמנה הבן למושל הגליל, הפך לתומך נלהב של הרב. על הסיפור שמאחורי הקלעים של חידוש היישוב היהודי בטבריה ועל חינוך ללא אלימות
חורבן או גאולה
Podcast icon
מה לימדו הנשים את הרב חיים יוסף דוד אזולאי על הציפייה למשיח? הרב מתנגד למנהג של נשים המנקות ומסיידות את בתיהן בעיצומו של צום תשעה באב, אולם בסוף הוא מצטרף לדרך שלהן המבטאת את הציפייה למשיח
חייב לכתוב
הרב יוסף בן נאים נהג לכתוב כל דבר שהתחדש לו, והסביר זאת בכך שלכל אדם יש חלק בתורה, שאותו הוא צריך להעלות על הכתב.
חסד ביתי
לפי הרב חיים ויטאל חסד אמיתי מתחיל בבית
חתונה היום וגירושין מחר
הרב כדיר צבאן מבין ללבו של חתן החושש לעמוד מתחת לחופה. כיצד יסייע לו להתמודד עם פחדיו?
ילדים זה שמחה
Video icon
הרב אליהו מגיע לקהילה שאינה מאירה את פניה לילדים, ומלמד שהילדים הם אלה שמפיצים אור בבית הכנסת
ימשיך כבודו
כיצד ינהג הרב שהגיע למסקנה שיש לשנות הלכה שנקבעה על ידי רבותיו? ? הרב מוצפי מוצא דרך שלא לחלוק על רבותיו ובכל זאת לפסוק כפי שהוא מוצא לנכון
יסיים כבודו
הרב כמוס עגיב מסרב להיות ראשון הדוברים בכנס, ומעדיף לתת לחכמים אחרים לדבר לפני שהוא נושא את דבריו. בכך הוא מבטא כבוד לאחרים ומציג דימוי עצמי מלא ענווה
יעלה ויבוא
Podcast icon
הרב עזרא ציון מלמד מגלה רגישות לכאבו של אחד המתפללים, ובעקבות כך פועל לביטול ההשפעה של הפערים הכלכליים בתוך בית הכנסת
יש לך עיפרון?
Video icon
האם גם סבון צריך כשרות לפסח? ומה יחסו של הרב עובדיה לנטייה להחמיר בענייני הלכה? על תשובה רצינית המהולה בחוש הומור
כבה נר מערבי
כיצד ידע הבעל שם טוב שגר באוקראינה שהרב חיים בן עטר נפטר בירושלים?
כיבוד הורים
אביו של הרב רחמים חויתא הכהן אינו מצליח להירדם כאשר בנו לומד בבית המדרש עד שעת לילה מאוחרת, ובנו מוצא לכך פתרון יצירתי
כיבוד הורים דוחה ביקור הנציב
מדוע עזב הרב פרדס את משמר הכבוד שהכין לכבוד נציב העליון? וכיצד הגיב הנציב להיעדרותו?
כיצד אפשר להיגאל?
Podcast icon
נער צעיר, שבימי השואה התחבא במנזר, חש לאחר המלחמה בלבול ביחס לזהותו היהודית, והוא שרוי בדיכאון; הפסח והפסחא מתערבבים אצלו זה בזה. כיצד יצליח מניטו (הרב יהודה ליאון אשכנזי) לעזור לנער להשתחר מהכבלים של עברו המדכא?
כל אחד בדרכו
הרב אפרים אנקוואה נוהג כמנהג יהודי מרוקו ומקשט את לולבו, אף שהדבר מעורר התנגדות. על מפגש מחויך בין אדמו"ר חסידי לרב מרוקאי
כל הסימנים ב… פיתה
אף תקלה אחת לא פסחה על ביתם של הרב יהודה פתיה ואשתו רחל בליל ראש השנה. המנורה התנפצה וכל הסעודה הושחתה, ובכל זאת מאותו הערב צמחה ישועה. מה סודה של אותה סעודה?
לא בימי שלישי
מדוע הרב עזרא ציון מלמד אינו יכול לחתן בימי שלישי?
לא הלימוד עיקר אלא המעשייה
סיפור המתאר את כוחם של סיפורים. תלמיד מחפש לו רב ואיש הלכה ומוצא תלמיד חכם שמפסיק שיעור הלכה לטובת סיפורי חכמים
לא להגזים באבל
הרב יוסף משאש החי במדינת ישראל ורואה בהקמת מדינת ישראל סממן של גאולה, מקצר את אמירת הקינות בליל תשעה באב
לא לשיימינג
הרדב"ז קובע שיש להיזהר מאוד מהפצת שמועות על אנשים, ומשווה זאת לשפיכות דמים. כדי להימנע ממצבים שעלולים לגרום לשמועות כאלו, הוא מציע מודל גמיש של שמירה על הלכה ועל חומרה.
לאחוז בחלום
האם ניתן לצייר דמות מחלום? הרב פתיה חולם על משה רבנו, אך ניסיונותיו לשחזר את דמות דיוקנו כושלים
לברך באהבה
סוד ברכותיו של הרב מרדכי אליהו הוא בדאגתו לבריות
לגופו של עניין
הרב עוזיאל מלמד שאת המאבק על השבת יש לקיים לגופו של עניין ולא כנגד מחללי השבת
לדעת שאינך יודע
הרב עוזיאל מלמד את הרב הצעיר שאי-ידיעה היא חלק מהחיים, ושחשוב להודות שאיננו יודעים תמיד את התשובות
להבין באמת
הרב קאפח מעדיף פירוש פשוט העולה מכתבי היד על פני פלפול מורכב ומתחכם
להוריד חידוש לעולם
על דרכן של המצאות בעולם. הרב יוסף קארו עמֵל על חידוש ומגלה שאחד ממתפללי בית הכנסת אומר דבר דומה. איך שחידוש מתגלגל לו
להחמיץ את הרגע
האר"י מלמדנו שכדי להביא לשינוי משמעותי אסור להחמיץ את השעה הנכונה
להיפגש באמצע הדרך
Video icon Podcast icon
למרות הוויכוח החריף שהתגלע ביניהם, יצא כל אחד מראשי הישיבה לקראת חברו מחשש שמא פגע בו
להתחיל מבראשית
דרכו של עולם היא שאדם המסיים לקרוא ספר שואל את עצמו איזה ספר חדש להתחיל. אך הרב יהודה צדקה שולח את תלמידו לחזור שוב ושוב לתחילת הספר
לחלום בגדול
Podcast icon
בדרשה קצרה מציע הרב מוצפי לאדם העומד בתפילה לבקש בקשות גדולות
לחם וגאולה
Podcast icon
מדוע המשיח אינו מגיע? הרב יעקב מוצפי טוען שכדי שהוא יבוא, עלינו להרים את ראשנו מטרדות היום יום ולצפות לו
לחפש את אלוהים במכולת
גם כאשר הוא מחליף את המאזניים הישנים בחדשים, ממשיך הרב שלום חבשוש לחפש את שם האל שיזכיר לו את הדרישה לאמת וצדק
לישון על זה
האר"י מכיר את נפש תלמידו הרב משה אלשיך ויודע שתורת הסוד אינה מתאימה לנפשו. כיצד יגיב לבקשת תלמידו ללמוד קבלה?
ללא חשש
הקמת בית חולים על ידי המיסיון הנוצרי בטבריה עוררה מחלוקת חריפה בשאלה אם מותר לקבל בו טיפול. הרב יוסף דוד אבולעפיה נחרץ בדעתו להתיר קבלת טיפול בבית החולים, והסברו מלמד רבות על כוחה של זהות יהודית איתנה
למי יש כבוד?
הרב מדיני בורח מן הכבוד ודווקא משום כך מכבדים אותו הכול
למצוא דרך להשיב אבֵדה
Video icon
הרב בן ציון אבא שאול נשאל שאלה הלכתית פשוטה: האם צריך להכריז על שטר כסף שנמצא. הרב אבא שאול נוהג לפנים משורת הדין: הוא מורה למוצא להכריז על המציאה, ומפצה אותו מכיסו
לנוע או לנענע
שני אנשים שהתקשו להתפרנס בארץ ישראל ביקשו את ברכתו של הרב הראשי מרדכי אליהו למעבר לחוץ לארץ, ולכל אחד הוא השיב תשובה אחרת. בכך מבהיר הרב אליהו שהתשובה לכל שאלה הלכתית תלויה במקומו ובמצבו של השואל
לנטוע בארץ
יופיה של שוויץ מזכיר לרב עוזיאל כמה זקוקה ארץ ישראל לטיפוח
לסלק תלמיד? פיקוח נפש!
הרב צדקה מלמד על האחריות העצומה שיש למורה כלפי תלמידיו ועל היכולת לעשות תיקון
לספר ביציאת מצרים
Podcast icon
קייס ציון לאווי קוטע את קריאת ההגדה, ומספר לעולים את סיפור יציאת מצרים בשפתם ולפי מנהגם
לעלות לארץ בזכות המרגלים
ראש הממשלה דוד בן גוריון מגייס את המרגלים על מנת לזרז את הרב יוסף משאש לעלות לארץ.
לפרוש את הגלימה
Podcast icon
קייס ברהן ברוך (אורי בן ברוך) מסייע למשפחה אבלה, ומעשהו מכה גלים בכל רחבי יהדות אתיופיה
לצאת עם הרגשה טובה
כאשר תייר נכנס נסער למשרדו של הרב גץ, רב הכותל, הרב מוכן לשלם מחיר כבד כדי שיֵצא מן הכותל המערבי בתחושה טובה
לצעוד צעד קטן
כיצד מתמודד הרב אטון עם חששם של התלמידים מפענוח טקסט ארוך?
לקחת ללב
הרב עובדיה מסכן את עצמו כדי להתיר עגונה
לקרב רחוקים
הרב יוסף משאש מסביר שתפקידו של רב הקהילה הוא לחבר את כולם יחד
לרדת אל העם
הרב שלום משאש לומד ממשה רבנו שעל פוסק ההלכה לרדת אל העם
לרוץ עם מקל הליכה
הרב שלום משאש יורד במדרגות במהירות אך מבקש לעלות שוב לביתו כדי להביא את מקל ההליכה. מדוע הרב הולך עם מקל שאינו זקוק לו?
לרפא עיניים בדמעות
מסעו של הרב אלפייה לריפוי מחלת העיניים של חברו מלמד על הגאולה הטמונה בבכי ובדמעות
לשיר את התורה
Podcast icon
אורחו של הבבא סאלי ממתין שעה ארוכה להזדמנות להשמיע למארחו דברי תורה, אך הבבא סאלי מעדיף לשיר פיוטים. סיפור קצר על כוחם של פיוטים
לשיר את מגילת איכה בחתונה
הפייטן רבי אשר מזרחי נאלץ לשיר בחתונה מוסלמית בתוניסיה בליל תשעה באב, והחליט לשיר קינות וקטעים מתוך מגילת איכה. על מנגינת האהבה המסתתרת במגילת איכה
לשיר פיוט ל... מלך עיראק
בכוחה של המוזיקה לפרוץ מחסומים ולקרב לבבות. רב יהודי שר פיוט מן הסליחות בהלוויתו של מלך עיראק ומרגש את המלך החדש
מאבל לשמחה ומחורבן לגאולה
Video icon
הרב אברהם חזן מספר על שני אירועים שעיצבו את עולמו: הראשון בתשעה באב והשני בפסח
מִבְּדַל שקר תרחק
הרב צדקה מתרחק משקר והונאה, אפילו מכזו שאיש אינו יודע עליה
מבחן על בטן מלאה
הרב עדס מגלה רגישות רבה לרווחתו ולכבודו של אורחו
מהות קודמת לקיום
מניטו רואה בגיור את תחילתו של תהליך ההתקרבות אל היהדות, ולכן מאפשר לאדם להתגייר אף על פי שאינו מתכוון לשמור על כל המצוות
מוסיף והולך
כדורגל פוגע בחנוכייה שהדליק הרב צדקה ושובר אותה. כיצד יגיב הרב? הרב צדקה מלמד שההנחיה להוסיף בכל יום נר בחנוכיה מהוה הדרכה רחבה יותר שיש להוסיף אור ולהאיר פנים בעולם
מי אשם?
הרב חיים דוד הלוי מתפעם מתפילתו האישית של אחד המתפללים. מה המיוחד בתפילתו? האם מותר בתפילה לבטא תלונה על אלוהים?
מי בראש?
הרב גדליה חיון מוכן לוותר על ראשות הישיבה לטובת בחור, עולה חדש מתימן, שהתגלה כעילוי
מי נותן את הציון?
חכם משה טוויל בוחן את תלמידיו בצורה לא מקובלת, ונותן להם לקבוע לעצמם את הציון
מכתב לשכינה
בניסיון לסייע לעני שביקש את עזרתו, ה"אור החיים" מעדיף תפילה זכה ופשוטה על צירופי שמות מיסטיים
מעגלי גזל
האר"י מלמד שאי תשלום הוגן לבעלת מלאכה מומחית הוא בבחינת גזל
מעין רעה לעין טובה
הרב שלום משאש מסביר את הביטוי "עין הרע" באופן מפתיע
מצפים לבואו?
שיחה על המשיח מגלה שגם המתפללים על בוא המשיח עסוקים בענייניהם ולא מצפים באמת לבואו
מקובל וטוב ויפה
במענה לשאלתו של טייח רשלן קושר הרב גץ את תורת הסוד והקבלה ליופי ולאסתטיקה
משהו רציני על חוש הומור
Podcast icon
במשפט אחד מדבר הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו, ברצינות על חוש הומור, ובהומור על המושג "רצינות"
משיח לא בא?
בכל יום, אפילו מתוך שינה, הרב צדקה חוצין מחכה למשיח שיבוא
משלוח מנות של אהבה
Podcast icon
כיצד ישלח החתן העני, הרב שלמה אלקבץ, משלוח מנות לארוסתו? הרב אלקבץ שולח לארוסתו משלוח מנות מיוחד, ומלמדנו כי בכל עת ובכל מצב אנו יכולים להעניק מעצמנו לסובבים אותנו
נחת רוח ליוצרה
Podcast icon
הרבנית שמחה צדקה מתעקשת לקיים את מצוות נטילת ארבעת המינים כמנהג המקובלים, ומתעקשת שיש מקום גם לנשים בעולמות העליונים
נצחוני בנותיי
Podcast icon
נערה צעירה שחשקה נפשה בלימוד תורה בצורה טוטאלית ואף הייתה מוכנה לוותר על חיי משפחה בשל כך, לימדה את הרב יהודה עייאש מאלג'יר עד כמה גדול כוחן של נשים בלימוד תורה
נר בחושך
Podcast icon
הרב סלמאן אליהו מצליח לענות על קושיה שאיש לא הצליח לפתור, ומלמדנו את סוד ההתגברות על הקשיים ואת סוד ההמתנה הסבלנית שמולידה חשיבה "מחוץ לקופסה"
סבי או מורי?
חתן צעיר מצטרף למשפחתו של הרב גץ והוא מתייחס אליו בגינוני כבוד, אך הרב מסביר לו שהוא בסך הכול, וקודם כול סבא
סוד המופלטה הראשונה
הרבנית ג'אמילה משאש מגלה את סודה של מופלטה שמוסיפה להיות ראשונה גם לאחר שרבים אוכלים ממנה. המימונה כהזדמנות להיות יחיד ומיוחד גם בתוך היחד
סיגריה בשבת?
מה עשה הראשון לציון הרב יעקב שאול אלישר כשקיסר גרמניה הזמין אותו לעשן יחד סיגריה בשבת?
סיפור מחאה
הרב עובדיה יוסף נאבק על מקומה של הפסיקה הספרדית במדינת ישראל
סיפור פרידה
הרב עדס מבין כיצד לסייע לאדם להיפרד מן העולם
עושה צדקה
Video icon Podcast icon
הרבנית קאפח קובעת שבסופו של דבר העשייה היא העיקר
עזרה מסוכנת
הקשר של אנשים שונים אל עולם התורה בנוי בצורות שונות. הרב אליהו מלמד שגם כאשר מנסים לקדם את אמונתו של אדם אחר, יש לגלות רגישות לאופן שבו בנוי הקשר שלו אל עולם התורה
עייפות מעניקה כוח
גם כששב לביתו בשעת לילה מאוחרת, הבבא חאקי אינו מוותר על לימוד התורה, שהוא הנותן לו כוח להשכין שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו
עין טובה
עבריין החוזר בתשובה מלמד את הרב בקשי דורון להסתכל על האחר בעין טובה
על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים
חבורת תלמידים שבאה לבקר את הרב שלוש אינה מצליחה לשוחח עם הרב העסוק במעשי חסד. הרב מלמד אותם בהזדמנות זו שגם מעשה חסד הוא תורה
על חשבונם של אחרים
הרב עובדיה מסרב לעשות מצוות על חשבונם של אחרים
עשה לך רב
הרב חיים דוד הלוי סובר שהדבר החשוב ביותר בתפקיד הרבנות הוא לשמור על דלת פתוחה
עת להתפלל ועת לעשות
הרב עזרא עטייה מלמד אותנו שיש זמן לתפילה ויש זמן לעשייה
פסוק לי פסוקך
איזה פסוק נבחר למודעה על ההקמה מחדש של ישיבת פורת יוסף? באופן פלאי שניים ממייסדי הישיבה הציעו את אותו הפסוק
פשוט פשוט
הרב בן ציון אבא שאול מלמד את תלמידיו על הפיתוי שבפלפול ועל היופי שבדרך הפשט
פת במלח
ה"חכם צבי" מופתע לגלות שרבי משה חאגיז חי בבית יפה ויש לו כלים נאים. חכם חאגיז מסביר שכבודם של בני האדם מבטא את כבודו של הבורא
צדיק? נסתר!
הרב אלגאזי קורא לרבנים להצניע את מנהגי החסידות שלהם מחשש שהציבור יחקה אותם באופן שגוי
צופה בעיות
Video icon
כשהתמנה הרב חזן לרב המשטרה ושירות בתי הסוהר, הכריז שאינו מוכן לצמצם את תפקידו לאחראי על הכשרות בלבד. בעיניו, לתפקיד הרבנות יש ממד רוחני
ציונות בערבית
מולא אשר גרג'י פוגש את בן גוריון ובן צבי ודורש פסוק מספר תהלים בשפה הערבית
רב בשמחות
בניגוד לתפיסתם של חבריו הרבנים, הרב שלום משאש סבור שהוא חייב להראות לציבור שהוא סומך על תעודת הכשרות שהוא בעצמו חתום עליה
רבי ישראל וכלל ישראל
הרב עובדיה יוסף מסרב להסיר את אחריותו מהחקלאים, גם מאלה שאינם שומרי תורה ומצוות, ולכן מסרב להצטרף למתנגדים ל"היתר המכירה" בשמיטה
רוזה, רוזה, רוזה
Podcast icon
השיר "רוזה" ששר יהורם גאון בסרט "קזבלן" היה להיט גדול בזמנו. בתו של הרב עובדיה יוסף מפזמת את שיר האהבה, ואחיה כועסים, אך כיצד מגיב הרב?
רעש שאינו נשמע
כיצד הצליח הרב שבתי אטון להמשיך להתרכז בתוך רעש נוראי?
שירת מלאכים
האר"י מגלה שהמלאכים אוהבים את שירתו של הרב ישראל נג'ארה, אך רק כאשר הוא שר בלבוש מכובד
שער נעול
הרב אלפנדרי קובע שעות ביקור בסוכתו. מה יקרה כשהרב זוננפלד יגיע לסוכתו וימצא שער נעול? האם יפתח הרב את הדלת?
שרשרת הדורות
קס הקסים מֶלְקֶה עזריה יִהֶיִיס מתמצת את חייו באופן חיובי, ומסביר מה תפקידו בעולם
תורת האינסוף
Video icon Podcast icon
הרב החיד"א מסרב לבקשה לנקד את התורה כדי להמעיט את המריבות בבית הכנסת, משום שכאשר המילים אינן מנוקדות נפתחות דרכים רבות להבנת התורה
תם וישר בלי כיפה
כיצד השיב הרב עזרא ציון מלמד לתלונתה של אישה על כך שבעלה אינו חובש כיפה?
תמונה אחת
האר"י מסביר שיש לימוד של הנשמה שאי אפשר לבטא אותו במילים
תמונה משפחתית
לפי הרב חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) האתגר המשמעותי מתרחש בבית פנימה
תמונת מראה
Podcast icon
הרב אברהם אזולאי מדמה את התורה למראָה, ומלמדנו שלכל אחד יש דרך ייחודית לו בהבנת התורה
תנור ושלג
הרדב"ז מגלה לילדיו שלמד מאימו מהי מסירות נפש
תפילה אישית
Podcast icon
מה השיב המקובל הרב מאיר יהודה גץ לבקשתה של בתו שיתפלל למענה?
תרנגולי ביתך קודמים
Podcast icon
האדם שואף לעולמות רוחניים עליונים, אך האר"י קובע שלא יוכל לעלות מעלה אם לא ישמע את כאבם של התרנגולים שבחצרו
תשובה לכולם
הרב דוויק הכהן עונה בשנינות לאדם שחיפש דרך להתחמק מתענית ותשובה